Tábor Levitů

Tábor Levitů je letní sedmidenní akcí pro zhruba 100 dětí a mládežníků ve věku 7–20 let. Děti jsou rozděleny do skupin nejvýše po 12 podle věku, chlapci a dívky zvlášť.

Celý týden nás tematicky provází jedna biblická postava na jejímž životě dětem ukazujeme jaký je Bůh a jaký je Jeho záměr v životech lidí.

K tomu nám slouží dopolední čas tak zvaných levelů, kdy děti po skupinkách prochází krajinou po daných stanovištích a plní úkoly, které mají za cíl zážitkovou formou v dětech upevňovat jednotlivá poselství (důvěřovat, být statečný, spravedlivý, čestný, nebát se, pomáhat...)

Odpoledne mají děti napříč věkem možnost vybrat si aktivitu dle svého nadání, zájmu či momentálních nálad tak zvaný workshop (zpěv, sport, vyrábění, tanec...).

Večer se pak shromáždíme všichni k bohoslužbám, kde s dětmi zpíváme, tancujeme, hrajeme hry, díváme se na divadlo a posloucháme příběh a poselství z Bible.