Základní informace o táboře

04.02.2018 00:00

Termín: 18. 8. – 25. 8. 2018

Věk účastníků: 7–20 let
Místo a adresa tábora

Doprava
Pro zájemce nabízíme společnou dopravu objednaným autobusem ze Smíchovského nádraží, čas bude upřesněn.

Cena
2 450,- Kč při registraci a platbě do 15. 3. 2018, resp. 2 750,- Kč v případě, že objednáváte s dopravou
2 600,- Kč při registraci a platbě do 31. 5. 2018, resp. 2 900,- Kč v případě, že objednáváte s dopravou
2 750,- Kč při registraci a platbě po 31. 5. 2018, resp. 3 050,- Kč v případě, že objednáváte s dopravou.

Přihláška k dopravě je závazná – ZMĚNY MOŽNÉ POUZE DO 30. 6. 2018.
Celou částku prosím, uhraďte na účet KSM 250538364/0300, VS: 602105, SS: datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Cena zahrnuje ubytování v budově a chatkách, stravu 5× denně, pitný režim, materiál a další náklady spojené s provozem tábora. V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte prosím Magdu Louthanovou, e-mail: praha@kaes.cz.
Storno podmínky: Odhlásíte-li vaše dítě z vážných důvodů do 31. 7. 2018, bude vám vrácena celá zaplacená částka. Po tomto termínu budeme vracet zaplacenou částku sníženou o storno poplatek 800,- Kč. Při odhlášení po 17. 8. 2018 se peníze nevrací.
Upozornění: Děti přihlašujte nejpozději do 30. 6. 2018. Kapacita je omezena. Přihlášky budou evidovány podle data doručení. Přihláška se stává platnou po zaplacení. V případě naplnění kapacity budou došlé přihlášky zařazeny do seznamu náhradníků.
Kontakt pro případné dotazy: E-mail: taborlevitu@gmail.com, nebo tel.: Jakub Černý 777 149 469 a Renata Padevětová 725 677 112.

Přihlašte se pomocí formuláře!

Zpět