Potřebné dokumenty

01.02.2016 19:46

Při odjezdu na tábor je třeba odevzdat tyto vyplněné dokumety
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
Prohlášení rodičů pro zdravotníka
Souhlas rodičů, aby lékař informoval vedoucí

Zpět