Tábor Levitů

Tábor Levitů je letní sedmidenní akcí pro zhruba 100 dětí a mládežníků ve věku 7 – 18 let. Děti jsou rozděleny do skupin po maximálně 12 podle věku, chlapci a dívky zvlášť.

Celý týden nás od rána do večera tematicky provází jedna biblická postava na jejímž životě dětem ukazujeme jaký je Bůh a jaký je Jeho záměr v životech lidí.

K tomu nám slouží dopolední čas tak zvaných levelů, kdy děti po skupinkách prochází krajinou po daných stanovištích a plní úkoly, které mají za cíl zážitkovou formou v dětech upevňovat jednotlivá poselství (důvěřovat, být statečný, spravedlivý, čestný, nebát se, pomáhat...)

Odpoledne mají děti napříč věkem možnost vybrat si aktivitu dle svého nadání, zájmu či momentálních nálad tak zvaný workshop (zpěv, sport, vyrábění, tanec...)

Večer se pak shromáždíme všichni k bohoslužbám, kde s dětmi zpíváme, tancujeme, hrajeme hry, díváme se na divadlo a posloucháme příběh a poselství z Bible.

Náš tým

  • Jakub Černý Jakub Černý

    Hlavní vedoucí tábora E-mail: taborlevitu@gmail.com Pořádání křesťanských táborů se věnuji od roku 2005. Z počátku jako kuchař, pak jako oddílový vedoucí a nakonec člen týmu vedení. V roce 2008 jsem absolvoval kurz pro vedoucí táborů akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR....

  • Renata Padevětová Renata Padevětová

    Vedoucí vedoucích E-mail: taborlevitu@gmail.com Dětem sloužím od té doby, co nejsem dítětem, pořád mě to baví a stále mě něco a někdo ve službě překvapuje. Jsem diakonem sboru Křesťanské společenství Praha. Moc se těším na léto. Bude teplo a bude Tábor Levitů. Letos na novém místě, ale se stejným...