Základní informace o táboře

01.02.2016 19:38

Termín: 19. 8. – 26. 8. 2017

Věk účastníků: 7 – 20 let
Místo a adresa tábora

Doprava
Pro zájemce nabízíme společnou dopravu objednaným autobusem ze Smíchovského nádraží, čas bude upřesněn.

Cena

2 450,- Kč při registraci a platbě do 15. 3. 2017, resp. 2 750,- Kč v případě, že objednáváte s dopravou

2 600,- Kč při registraci a platbě do 31. 5. 2017, resp. 2 900,- Kč v případě, že objednáváte s dopravou

2 750,- Kč při registraci a platbě po 31. 5. 2017, resp. 3 050,- Kč v případě, že objednáváte s dopravou.

Přihláška k dopravě je závazná - ZMĚNY MOŽNÉ POUZE DO 30. 6. 2017.

Celou částku prosím, uhraďte na účet KSM 250538364/0300, VS: 602105, SS: datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Cena zahrnuje ubytování v budově a chatkách, stravu 5× denně, pitný režim, materiál a další náklady spojené s provozem tábora. V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte prosím Magdu Louthanovou, e-mail: praha@kaes.cz.

Storno podmínky: Odhlásíte-li vaše dítě z vážných důvodů do 31. 7. 2017, bude vám vrácena celá zaplacená částka. Po tomto termínu budeme vracet zaplacenou částku sníženou o storno poplatek 800,- Kč. Při odhlášení po 19. 8. 2017 se peníze nevrací.

Upozornění: Děti přihlašujte nejpozději do 30. 6. 2017. Kapacita je omezena. Přihlášky budou evidovány podle data doručení. Přihláška se stává platnou po zaplacení. V případě naplnění kapacity budou došlé přihlášky zařazeny do seznamu náhradníků.

Kontakt pro případné dotazy: E-mail: taborlevitu@gmail.com, nebo tel.: Jakub Černý 777 149 469 a Renata Padevětová 725 677 112.

 

Přihlašte se pomocí formuláře

Zpět